Preliminär Kappseglingskalender för 2018, röd markering är inställda pga av isläget

Datum 2018   Tid Arrangemang Plats Anmälan
Januari          
  7 12,00-15,00 Nyårsrejset Inställt info@rc-laser.se
Mars          
  18 12,00-15,00 Vårrejs 1 Inställt info@rc-laser.se
April          
  1 12,00-15,00 Vårrejs 2 Kycklingrejset Inställt info@rc-laser.se
  15 12,00-16,00 Vårrejs 3 Saltsjöbaden info@rc-laser.se
  26 18,00-20,00 Vårrejs 4 Ålsten info@rc-laser.se
Maj          
  8 18,00-20,00 Vårrejs 5 Saltsjöbaden  
  22 18,00-20,00 Vårrejs 6 Ålsten info@rc-laser.se
  24 18,00-20,00 Vårrejs 7 Saltsjöbaden

thompa296@gmail.com

Juni          
           
 
7 18,00-20,00 Sommarrejs 1 Ålsten info@rc-laser.se
  19 18,00-20,00 Sommarrejs 2 Saltsjöbaden info@rc-laser.se
Juli          
  5 18,00-20,00 Sommarrejs 3 Öppet info@rc-laser.se
  19 18,00-20,00 Sommarrejs 4 Öppet  
Augusti          
  2 18,00-20,00 Sommarrejs 5  Öppet  
  10-13 10,00-16,00 2018 RC-Laser Europeans Inget Svenskt deltagande
  16 18,00-20,00 Sommarrejs 6 Ålsten info@rc-laser.se
  30 18,00-20,00 Sommarrejs 7 Saltsjöbaden info@rc-laser.se
September          
  1-2 10,00-16,00 Open Nordic Championship Inställt pga lågt intresse info@rc-laser.se
  13 18,00-20,00 Höstrejs 1 Öppet info@rc-laser.se
  27 18,00-20,00 Höstrejs 2 Öppet info@rc-laser.se
Oktober          
  14 12,00-14,00 Höstrejs 3 Öppet info@rc-laser.se
  28 12,00-14,01 Höstrejs 4 Öppet info@rc-laser.se
November          
  11 12,00-14,00 Höstrejs 5 Öppet info@rc-laser.se
  25 12,00-14,01 Höstrejs 6 Öppet info@rc-laser.se
December          
  9 11,00-14,00 Luciarejset Saltsjöbaden info@rc-laser.se